Zakład obejmuje swoją specjalnością szeroko pojętą metrologię materii (w tym głównie pomiary i badania materiałów, zjawisk fizycznych ich wzajemnego oddziaływania, przepływów), przemysłowe systemy pomiarowe (w tym przede wszystkim pomiary przepływów gazu i cieczy, pomiar ciśnień, temperatury i masy, wad materiałowych) oraz metrologię ogólną; wyniki badań wykorzystane są w pracach badawczych w obszarze inteligentnej aparatury pomiarowej, mikrorobotów pomiarowych, przetworników i sensorów, pomiarów laserowych, defektoskopii, nanometrologii, analizy sygnału pomiarowego, technik multimedialnych, metrologii prawnej, normalizacji, legalizacji, uwierzytelniania, certyfikacji, wzorcownia, kontroli jakości.

   

  Obecny obszar naukowy Zespołu najlepiej charakteryzuje tematyka aktualnie wykonywanych projektów badawczych:

 

 • badania magnetycznych i magnetosprężystych właściwości magnetyków i ich ocena jako sensorów naprężeń i sił,

 • opracowanie metod i układów do pomiaru, przetwarzania i prezentacji sygnałów i analizy elektrycznych i optycznych sygnałów pomiarowych,

 • badania nad zastosowaniem różnych źródeł światła w pomiarach interferencyjnych, dyfrakcyjnych, skaningowych, odbiciowych i w budowie przetworników i systemów pomiarowych np. w odniesieniu do mikrorozmiarów w szczególności do automatycznego pomiaru prętów i włókien światłowodowych,

 • badania nieniszczące materiałów - defektoskopia wiroprądowa, ultradźwiękowa, oparta na metodzie zliczania fotonów,

 • pomiary parametrów przepływów,

 • infrastruktura pomiarowo – diagnostyczna rurociągów dalekosiężnych,

 • przetworniki i układy pomiarowe stosowane w przemysłowych i laboratoryjnych systemach pomiaru masy,

 • opracowanie metod atestacji, pod względem dokładności, przetworników i czujników pomiarowych zarówno w sensie opracowania procedur, jak i wzorców atestacyjnych oraz budowy unikatowych, skomputeryzowanych stanowisk pomiarowych.

 

  Wymieniona tematyka rozwijana jest w laboratoriach będących pod opieką Zakładu, z których 6 ma charakter laboratoriów naukowo-dydaktycznych. Zakład realizuje prace badawcze obejmujące: projekty unijne, granty bezpośrednio finansowane  przez MNiSzW, projekty badawcze (tzw. prace badawcze własne i tematy w ramach działalności statutowej), oraz prace badawcze zlecane przez przemysł.


SPECJALNOŚĆ: ELETRONICZNE SYSTEMY POMIAROWE

 

 • Podstawy metrologii
 • Miernictwo elektryczne
 • Inteligentny budynek
 • Elektroniczne techniki pomiarowe
 • Systemy pomiarowe
 • Sensory i przetworniki wielkości termod.
 • Materiały funkcjonalne w sensorach
 • Inteligentna aparatura pomiarowa
 • Metrologia przepływów
 • Sensoryka i aktuatoryka elektromagnetyczna
 • Laserowe przetworniki pomiarowe
 • Kompatybilność elektromagnetyczna


 • Nanometrologia
 • Numeryczna mechanika płynów w metrologii przepływów
 • Zaawansowane systemy diagnostyki obiektów technicznych
 • Modelowanie systemów pomiarowych
 • Kompatybilność elektromagnetyczna urządzeń i systemów
 • Techniki sensorowe w mechatronice
 • Projektowanie podzespołów elektronicznych dla mechatroniki